Vítejte!!!

Vstupte do hodnocení silných stránek osobnosti podle Values In Action prostřednictvím formuláře vpravo.

Dotazník je jednoduché sebehodnocení, které vám zabere zhruba 15 minut. Poskytuje množství informací, které vám pomohou pochopit vaše hlavní charakteristiky a silné stránky. Toto základní hodnocení je zdarma. Rozsáhlejší zprávy si můžete dokoupit (20 a 40 USD).

V případě potřeby mi napište na e-mail blog@liborfriedel.cz. Můžeme se domluvit třeba na rozvojovém koučování podle vašich 24 silných stránek.

Doplňková literatura:

CSIKSZENTMIHALYI, Mihalyi. Flow – O štěstí a smyslu života. 2. vyd. Portál: Praha, 2015. 326 s. ISBN 978-80-262-0918-8.

SELIGMAN, Martin. Vzkvétání. Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody. Brno: Jan Melvil, 2014. 407 s. ISBN 978-80-87270-95-0.

SELIGMAN, Martin. Opravdové štěstí. Pozitivní psychologie v praxi. Praha: Ikar, 2015. 391 s. ISBN 978-80-249-2944-6.

VIA ADULT SURVEY

For Ages 18+

VIA YOUTH SURVEY

For Ages 10-17

Passwords must be at least 6 characters.