This website uses cookies to enhance user experience, and to analyze performance and traffic on our website. By clicking "Accept", you consent to the use of cookies as described in our Cookie Policy.

Nykraft AB

Välkommen!

Det här är ett test som kallas "VIA Signature Strengths" och som tar fram dina fem mest positiva sidor. VIA är förkortning av Values in Action och beskriver ens karaktärsstyrkor.

Testet används bland annat av Lunds universitet som en del av undervisningen i positiv psykologi. Först kommer du till registreringssidan och efter registrering klickar du på formuläret VIA Survey of Character Strengths. Du kan välja språk till svenska, då testet sedan lite mer än ett år finns översatt till ett antal olika språk.

Testet består på svenska av 120 frågor och tar ca 15 minuter att svara på. Resultatet visar på 24 olika styrkor. Efter genomfört test ombeds du godkänna att resultatet delas med oss - det står dig givetvis fritt att välja/välja bort detta. Oavsett, skriv ut resultatet av de fem främsta styrkorna och tag med till kursen, så vi kan använda det i diskussioner och resonemang.

Lycka till!

---

Beskrivning på engelska/Brief explanation in English

Choose default language from Swedish to English.

Take a VIA Survey
REGISTER NOW