Bureau voor Positieve Psychologie

Maak hier een account aan. Vervolgens kun je de VIA vragenlijst invullen en een gratis verslag van de resultaten downloaden.Meer weten over sterke kanten? Ga naar www.sterkekanten.nl.Wellicht valt het je op dat de resultaten gedeeld kunnen worden met ons. Je kunt zelf kiezen om dit uit te vinken (graag zelfs!). Helaas kunnen wij deze optie niet uitschakelen. We gaan vertrouwelijk met deze gegevens om, houden ons aan ons psychologische beroepsgeheim en kijken nooit naar testuitslagen tenzij we daar expliciet door jou om gevraagd worden.---Register with your information in the box below to complete the VIA Survey.You might notice that the test results can be shared with us. Please uncheck the box, so results aren't shared with us. Due to our psychological professional secrecy, we will not look into test results unless explicitly asked by you.

Register to get started.
Already have an account? Sign in here.

(Forgot your password?)
}
Is Null