Bureau voor Positieve Psychologie

Maak hier een account aan. Vervolgens kun je de VIA vragenlijst invullen en een gratis verslag van de resultaten downloaden.Meer weten over sterke kanten? Ga naar www.sterkekanten.nl. Daar vind je een gratis oefening, meer over de theorie, maar ook een train-de-trainer als je wilt leren werken met sterke kanten. Of kijk eens naar de combinatie van mindfulness & sterke kanten. Hiermee leer je jouw sterke kanten beter kennen, onderzoek je hoe je de balans kunt bewaren in je sterke kanten en beoefen je mindfulness.Wellicht valt het je op dat de resultaten gedeeld kunnen worden met ons. Je kunt zelf kiezen om dit uit te vinken (graag zelfs!). Helaas kunnen wij deze optie niet uitschakelen. We gaan vertrouwelijk met deze gegevens om, houden ons aan ons psychologische beroepsgeheim en kijken nooit naar testuitslagen tenzij we daar expliciet door jou om gevraagd worden.---Register with your information in the box below to complete the VIA Survey.You might notice that the test results can be shared with us. Please uncheck the box, so results aren't shared with us. Due to our psychological professional secrecy, we will not look into test results unless explicitly asked by you.

Take a VIA Survey
REGISTER NOW